Vilken är den största tillväxtfaktorn i ett företag?

 
Jag har under 25 år arbetat med process utveckling gällande personal på svenska och utländska företag och mött sammanlagt kanske 200 000 människor. På många av dessa företag har resultaten varit helt enastående och här skall jag redovisa några stycken.
Jag fick ett stort uppdrag att peppa och utbilda personal inom ABB- koncernen i Västerås gällande kost och motion. Ett av de första bolagen som anlitade mig var ABB-Motors, där ledningen tyckte att personalen behövde stärkas i sin fysiska prestanda.
Jag hade föreläsningar med personalen och sedan individuella samtal med dessa 200 män i 50 års åldern. Vad de sedan gjorde var att ändra lite på sin kost, gå till och från jobbet 3-4 ggr per vecka och byta ut några kaffe muggar mot vatten.
Efter 12 veckor gjorde vi uppföljande analys och gruppen hade i snitt ökat 28 % i kondition och i snitt gått ner 6 kilo per person.
När jag samtalade med gruppen framkom att flertalet tyckte att de gjorde mer roliga saker på sin fritid, men att det troligtvis berodde på mindre arbetsbelastning.
När jag sedan presenterade detta för ledningen så log dessa i mjugg och förklarade att produktionen hade stigit med 35 procent och ingen annan förändring i produktions ledet gjorts, förutom vår personal satsning.
Då fick jag ett uppdrag från ABB:s forskningsavdelning om vi kunde göra samma arbete med dem och se om det gick att få fram kapacitets höjning hos tjänstemän med högre utbildning och högre löner.
Dessa forskare producerade 100 nya förslag till patentlösningar per år i genomsnitt och detta gav 25 nya patent. Med samma grunduppsättning av pedagogiska nycklar och budskap så fick vi samma resultat på individ nivå efter 12 veckors arbete. Detta arbete fortsatte sedan i 24 månader och resultaten var enastående.
Antalet nya förslag till nya produkter hade ökat från 100 till 500 och antalet nya patent hade ökat från 25 till 125. Snacka om tillväxtfaktorer.
Att få briljanta hjärnor att spela i samma tonart och att stimulera dessa att sträva framåt kräver förstås inte bara en idé utan också ett ledarskap som förstår hur detta görs. Det hade man också på ABB med en ledare som hade huvudet på skaft.
Så kontenta av detta inlägg är att vart du än jobbar så är en personal i fysisk och mental balans och med ett ledarskap som fattar, den bästa investering ditt företag någonsin gjort.
I hälsans tjänst
Mats Petersson