Det mest smittsamma vi kan utsättas för!

Alla människor som är vid sunda vätskor vill vara bra i de flesta roller vi har, på jobbet, som partner eller kamrat. Alla som har fått lyckan att få barn har väl någon gång fått höra de häftigaste orden ”du är bäst i världen”.
Kan det vara så att man kan skapa sinnestillstånd som gör att man är bra både på jobbet och hemma? Jag tror det, och jag skall förklara hur det faktiskt är smittsamt mot vår omgivning.

Nu i höst så kommer ännu fler larmrapporter om att psykisk ohälsa fortsätter att öka i det svenska samhället och att det måste adresseras och synliggöras och därefter medicineras. Det måste finnas andra sätt att möta detta stigande problem.

Är psykisk ohälsa ett mått på hur vi mår i kropp eller knopp, eller är det så att det är en oumbärlig helhet mellan dessa system?

Vår kropp består av många olika organ som utför arbetsuppgifter som är förutbestämt och som regleras med impulser från t ex nerver, hormoner, enzymer, mikrober eller andra kemiska reaktioner. Dina organ kan i sin tur sända nervimpulser till hjärnan att vi har koll på läget, vi mår bra. Du har säkert någon gång fått till dig påståendet att nu tänker vi positivt så blir det bra. Det funkar till viss del, men det omvända har mycket större effekt.
Från organen så går 90 % av nervimpulsernas riktning till hjärnan, dvs om vi tar hand om kroppen så signaleras hjärnan att det är toppen och att då knoppen skall signalera om positiva tankar och tillika ett gott beteende.
Nu är vi inne på beteende psykologi och hur vårt sinnestillstånd skapar positivt tänkande och sedan ett positivt beteende.

Tänk er då om det är så att sinnestillstånd smittar, om mitt agerande att ta hand om min kropp så att jag mår så bra som möjligt, skapar ett sinnestillstånd som ger ett öppet sinne och ett positivt beteende.
Dina tankar strävar i den fysiska riktningen, vilket ger att om min kropp signalerar upp på morgonen, ut och gå, välj rätt frukost, så strävar dina tankar i samma riktning. Detta ger att när du sedan kommer till jobbet på reklambyrån eller till skolan, så väljer din hjärna att tänka med ett öppet sinne i kreativa banor och med en positiv attityd.
Detta sinnestillstånd smittar andra människor i din omgivning, är det vad du vill?

Visst, det är ju underbart!

Om vi istället litar till att äta medicin som på kemisk väg skall fixa denna obalans, så kommer obalansen att fortsätta och tankarna att stagnera i ett virrvarr av dålig kreativitet, negativa beteenden och skapa mer smärta. Detta skall jag prata om i nästa veckas inlägg.

Hur skall man göra på jobbet då?

Tanken är att arbeta dels med gruppen och de fördelar som finns i ett sådant, för att få hälsotänket att bli en naturlig del av arbetsmiljön.

Vi skall även arbeta med varje individs utmaning och önskemål i syfte att uppnå så hög trivselfaktor och frisknärvaro som möjligt.

När jag jobbar med kunder och klienter som behöver pushas så gör jag det i flera korta cykler som gör att människor ser en horisont och målbild, vilket gör att de flesta når sina uppsatta mål och att dessa människor sedan inte behöver mig mer.

De blir istället nya ambassadörer som smittar gott sinnestillstånd till andra och skapar bra arbetsmiljö för framtiden.

Du har kraften och makten!