Våra känslor är viktiga för att ge kraft och kreativitet!

Jag får ofta frågan vad jag tycker är det mest positiva med att träna och hålla fysiken i god form. Mitt svar brukar vara lite diffust att kroppen mår bra eller jag får en god känsla som skapar kraft, lust och drömmar. Nu finns det forskning som bevisar och klargör detta på ett bra sätt.
Vi pratade tidigare om att människor som jobbar i stressig miljö lättare blir sjuka av psykisk belastning. I denna miljö frodas ofta känslor av negativ karaktär och detta skapar tankar som är negativa som i sin tur verkar bestämma över vårt beteende i fel riktning.
 
Positiva känslor är mer smittsamma än negativa:
– Stärker immunförsvaret
– Minskar smärta och kronisk sjukdom
– Minskar risken för hjärtkärl sjukdom
– Man får lägre nivåer av inflammatoriska gener
– Man får ett starkare antikroppsskydd
 
Hälsosamma val
Detta med att göra hälsosamma val i livet som att äta lite nyttigare, aktivera kroppen och sova på bestämda tider skapar positiva känslor. Hoppfullhet och optimism förändrar kroppens celler så att vi står emot svår sjukdom.
Andra hälsosamma val är kyssar, kramar och sex där närheten skapar djupa känslor av att må bra och känsla av lycka. Detta förutsätter förstås att kroppen är i balans och att hormonerna ger oss kraft och lust och detta har vi skapat med träning, kost och sömn.
En 10 sekunders kram kan ge biokemin djupa psykologiska effekter som drastiskt förbättrar hälsan.
 
Stress och negativa känslor
I en undersökning på University of UCLA påvisades att stress och negativa känslor är smittsamt och skapar dåliga förutsättningar för kroppen att känna välmående.
Man såg följande på 40% av deltagarna i undersökningen:

  • Minskat näringsupptag i tarmen
  • Mindre syre till mage och tarm
  • 4 ggr mindre blod till tarmen vilket leder till sämre metabolism
  • Förhöjda kolesterolvärden och triglycerider
  • Sämre tarmflora
  • Känslighet mot födoämnen och till slut utmattning
  • Och det värsta av allt, det är smittsamt. Så negativa känslor skapar negativa förhållningssätt och vi söker oss till likasinnade där vi känner oss bekväma.
  • Men det är lika smittsamt att välja bra saker som ger positiva känslor och som triggar omgivningen mot positiva livsval, som skapar kraft, lust och kreativitet.

I nästa inlägg så skall jag prata om sömn.
I hälsans tjänst
Mats Petersson