Livet går ut på att göra roliga saker!

 
Livet går ut på att göra roliga saker!
Hur ska man orka en karriär, ett rikt familjeliv och samtidigt ha tid och energi för sig själv?En rik vardag – vägen till effektivt arbete!
Mängder med studier visar återkommande på en dålig fysisk status hos nästan hälften av vår arbetsföra befolkning, vilket också ger direkt effekt på arbetet. Vad betyder detta för våra företags konkurrenskraft och produktivitet? Att en så pass stor grupp människor egentligen är producerande endast på halvtid är ju en skrämmande tanke. Visst påvisar gärna att man kämpar sig genom arbetsdagen och det är precis vad man gör!
Denna ohälsa leder i sin tur till ökade sociala bekymmer med sämre kommunikation med nära och kära, ökat intag av snabbmat och kompensation i hjärnans belöningssystem med hjälp av socker eller i värsta fall alkohol.
Om vi istället tvärtom ökar vår förmåga till kraftuttag och därmed kan göra roliga saker med de som står oss närmast så blir följden att vi kommer tillbaks till arbetet med kraft och kreativitet och uträttar ett bättre jobb.
 
Hur skall nu detta gå till och vad är de största motverkande krafterna?

  • Nummer ett så är det ett ledaragerande som skall peka ut riktningen med att gå först och inte vara den som sitter kvar längst och jobbar.
  • Nummer två så är inspiration viktig där man påvisar hur enkelt en beteendeförändring går att få till. Detta är dock helt onödigt om man inte som steg tre gör någon form av aktivitet. Om man istället bara släpper folk vind för våg så kommer bara de som är riktigt motiverade att göra en beteendeförändring.

    Den stora massan, de i riskgrupperna, kommer inte att starta en förändring!

  • Nummer tre, vi bestämmer oss för att göra en förändring idag. Det räcker med 28 dagar, en promenad på 5 km 3-4 ggr per vecka. Klockar man tiden dag ett och sedan följer upp det dag 28 ser man en hiskelig förbättring. Jag lovar, det gör underverk. För personen, för företaget!

Jag har under 25 år arbetat med förändringsprocesser i svenska företag och organisationer och jag har träffat flera hundra tusen människor på mina seminarie-turnéer. En sak är helt säker, vi måste upp i fysisk kapacitet, vi måste orka gå 5 km i rask takt på en timme!
Vad som sker ute i vårt samhälle är att människor inte orkar vara lediga för att göra roliga saker med de som står oss nära och då infinner sig en känsla av otillräcklighet, som gör att frustrationen stiger och negativa tankar bestämmer över vår tillvaro så att vi tror att livet är sämre än det i verkligheten är.
Och det är farligt på individ nivå, och resultatförsämrande på organisationsnivå! 
 
I hälsans tjänst
Mats Petersson