Din inre kraft kan uträtta underverk – mirakel kräver lite hjälp!

Jag har sedan i höstas kört igång ett nytt koncept efter mycket påtryckning om att gå från ord till handling. Detta koncept heter MatsRace och har blivit en succé ute bland företag och organisationer runt om i Skandinavien. Det jag tänkte när vi startade detta var att människor skulle få igång den egna processen i både kropp och knopp.
Resultaten har varit över förväntan bland de som deltagit ifrån olika företag runt om i landet och det som är mest påtagligt är den stora grupp människor som varit nerkörda eller deprimerade och som nu vittnar om remarkabel ”come back”.
Hur kan 10 veckor av eget tänk gällande den egna hälsan vida överstiga resultaten av medicinering under samma period? Det är förstås för liten grupp att dra några slutsatser på men vi måste ändå reflektera över detta fenomen och samtidigt skicka en passning till alla behandlande instanser.
Vi behöver balans
Att gå i väggen eller bli utmattad med efterföljande depression är inte en sjukdom eller ett tillstånd, det är ett symtom. Ett symtom på att något är fel i systemet, inte ett tillstånd som måste medicineras resten av livet. När skall kravet ställas på vårdapparaten att de måste ställa frågor om bakgrundsfakta hur patienten hamnat i denna situation. Vad kan man göra för livsstilsförändringar? Hur kan patienten bli delaktig i sin läkeprocess?
Visst är det till viss del placebo men helt utan biverkning och vad är felet med det, mycket bättre än att bomba med kemiska preparat.
Vår kropp behöver balans mellan gas och broms, en möjlighet att hämta kraft och skapa lust. En möjlighet att skapa dynamik i systemet mellan toppar och dalar där kroppen kommer i en slags rytm som gör att man blir självgående. Detta sköts med samspelet mellan våra hormoner. När det blir obalans och man börjar gå på tomgång så uppstår symtom som t ex depression.
Hormoner
Om vi håller oss till några stycken hormoner idag och börjar med den viktiga balansen mellan serotonin och dopamin. Serotonin bildas till största delen i tarmen av aminosyran tryptofan och b-vitamin 6, men för att kunna bildas krävs närvaro av zink och kolesterol. Om man nu kört ikull och fått brister i kroppen så är det första man får brist på zink och b-vitamin. Man borde alltså ställa kontrollfrågor runt detta innan man slänger på patienten antidepressiva mediciner. Vidare så kan ju mediciner mot högt kolesterol (statiner)skapa försämrad metabolism av serotonin, ingen ”hit”.
Receptorer för serotonin finns i hög koncentration i tarmen, varför det borde vara kontrollfråga på dessa patienter, hur mår magen? Uppföljning på detta borde vara ändrad kost och mer probiotika och prebiotika.
Hur påverkar man då allra bäst dessa receptorer så de tar emot mer serotonin ? Jo genom regelbundet endorphin påslag. Träning i lagom dos och gärna lite intervall skapar höga påslag av endorphin som öppnar receptorerna för serotonin och det krävs mindre mängd för att kroppen skall bli nöjd. Det har tagit 10 veckor hos flertalet i Mats Race att sluta helt med mediciner, givetvis har deras läkare godkänt detta.
Som jag tidigare beskrev så är balansen mellan serotonin och dopamin kanske den allra viktigaste i detta sammanhang och dopaminet förstärks också av träning och dessutom gör vi 50 % av dopaminet i magen så därför blir ekvationen: mage, motion och sömn.
När jag träffar människor som är utmattade och/eller deprimerade så slås man av en viktig lärdom, de flesta som tar sig ur detta och kan sluta medicinera är människor som gör helt om och börjar göra andra saker i sitt liv, t ex nytt arbete eller starta eget.
Om man läser berättelser om Dr Westerberg som var verksam i Enköping för 100 år sedan så inser man vad mycket dagens läkare har att lära från dessa gamla medicinare.
Han gav sina patienter andra arbetsuppgifter än de brukliga för han ansåg att vila var att göra något annat och han frågade patienten vad hon ville göra inte vad hon kunde.
På detta sätt fick han patienter att ta kommandot över sin kropp och skapa kraft som översteg det yttre tryck som från början skapat obalansen.
INTE FÖR ATT DU MÅSTE UTAN FÖR ATT DU VILL!
Mats Petersson