Genmanupilation – Det är dags att sätta ner foten rejält!!

Jag har i större delen av mitt liv försökt leva så sunt som möjligt med så lite gifter i min omgivning, som jag haft förstånd till.
När jag de senaste 25 åren sysslat mycket med kostens betydelse för att förhindra sjukdom och istället proaktivt arbetat med prestation och lust, så kan man inte bortse från att det finns andra människor som bara ser till profiten och fullständigt struntar i konsekvenser.
Här kommer genmanipulering(GMO) in i bilden, som en allt mer skrämmande faktor i våra liv. Men vi kan faktiskt välja vad vi stoppar i oss och avstå från sådant som gör skada.
Låt mig berätta om produktion av majs och soja i Nord och Sydamerika:
Alla som bedriver företag har givet i sikte att optimera förtjänst och position på marknad. En faktor som begränsar denna utveckling är ogräs runt grödorna och därför sprutar man ogräsmedel på fälten för att hindra tillväxt av dessa. Nu tål ju inte grödan hur mycket gift som helst för att inte själv ta skada så då finns en försiktighetsprincip som bör råda när det kommer till ekologisk balans.
Ett väldigt effektivt bekämpningsmedel som vi alla stött på någon gång heter Roundup och tar kål på allt som vill växa naturligt.
Nu har forskare genmanipulerat majs och soja så att den tål Roundup och följaktligen kan man bespruta skörden utan att grödan tar skada!! Äter vi sedan dessa produkter så får vi i oss Roundup i kroppen (hemsk tanke) och vad händer då. Kroppen måste reagera som mot vilket gift som helst och sätta in motåtgärd och det är mikrober (bakterier) som finns i tarmarna. Det blir stor åtgång på dessa bakterier och de dåliga bakterierna får överhand och växer till vilket skapar sjukdom som inflammationer, läckande tarm och mat allergi. En biprodukt av denna process är ammoniak som inte kroppen orkar hantera i längden utan skapar andra sjukdomar som hjärtsjukdom och diabetes.
Den aktiva substansen i bekämpningsmedlet heter Glyphosate och produceras av ett företag som heter Monsanto. Substansen blockerar leverns avgiftning så att alla möjliga sjukdoms processer kan ta sin början i våra kroppar. Det som blir ännu mer oroväckande är att stora delar av dessa skördar i Sydamerika går på export som djurfoder till Europa och som vi sedan äter när vi grillar på lördagskvällen.
I Argentina så finns det 18 miljoner hektar mark där man odlar soja och majs som är besprutad med detta bekämpningsmedel. Andelen barn som föds med missbildningar är skyhög och cancer fallen ökar lavinartat. En stad i Argentina som heter Malvinas omges av stora fält med odlingar av dessa båda grödor och som besprutas med detta växtgift. Där är andelen missfall 100 gånger högre än i övriga landet!! Vem vill bilda familj där?
Grocery Manufactured Assosiation (GMA) som är en sammanslutning av företag som i många fall använder dessa bekämpningsmedel för att vinstoptimera men som struntar i om vi tar skada av processen har framgångsrikt lagt ner 100 miljoner dollar för att motarbeta genomförande av en lag som kräver märkning av produkter som är genmanipulerade. Ett upprop till bojkott är på sin plats.
Jag skall fortsätta att syna hur det ser ut i Sverige och vilket djurfoder vi har till kor, kyckling och grisar, och jag hoppas det ser bättre ut.
Det vi i alla fall skall göra är att köpa svenskproducerat och ekologiskt för vi har bara en kropp i detta liv och om vi inte sköter om den vart skall vi då bo.
I hälsans tjänst
Mats Petersson