Hur har du det med hormonerna?

Din sköldkörtel är placerad framtill på halsen under struphuvudet och fäster på matstrupen med bindväv. Den följer mjukt struphuvudets rörelse och kan i de flesta fall inte kännas från utsidan med händerna. Här inne sker hormonella processer som påverkar och samverkar med alla dina hormoner i hela kroppen t ex insulin, kortisol, östrogen, progesteron, testosteron, serotonin och leptin.

Om vi då ser vad alla dessa hormoner gör i vår kropp så påverkar det på ett fundamentalt sätt processer som berör vår mentala status, förbränning, sexlust, kreativitet och energi. Därför så är denna balans oerhört viktig för mängder av system i hela vår kropp.

Om detta system blir stört på något sätt genom en brist på något ämne eller påverkan av kemikalier eller toxiska ämnen så kan hela eller delar av hormonsystemet ”kantra” och vi upplever ett symtom som påverkar oss på olika sätt.

Vi skall försöka reda ut problemet:

Centrum för styrning av våra hormonprocesser sitter i hjärnan där hypofysen signalerar vilken fart på nya processer som behövs i t ex sköldkörteln. Hypofysen får i sin tur signaler från blodet hur mycket som finns aktivt ute i kroppen och därefter ger man nya signaler om minskad eller ökad produktion i respektive hormonkörtel.

Hypofysen frisätter ett hormon som heter TSH och som talar om för sköldkörteln att börja producera T4 (tyroxin). Nästa steg är att den största delen av T4 skall omvandlas till T3 (trijodtyronin)i lever och njurar och här tar kroppen hjälp av ett enzym och även kortisol för att denna process skall fungera. Först när vi omvandlat T4 till T3 så börjar det hända saker i vår kropp med högre förbränning, mer energi, vaknar pigg på morgonen och ökad sexlust. Får man brist på ett ämne som jod, selen eller järn så kommer inte T4 att göra T3 biologiskt aktiv och flera system stannar.

Tänk dig en så enkel sak som att du stressat mycket under 10 år och fått zinkbrist och därmed kopparöverskott, då uppstår oxidation och kärlen får inte tillräckliga mängder syrebärande järnpartiklar. Då uppstår en blodbrist som i nästa steg gör att sköldkörteln stannar i sin process och vi tappar energi och förbränning.

Räcker det då att äta järntabletter? Nej utan man måste reglera obalansen mellan zink och koppar först.

Du kan även med stressen påverka kortisolet så att binjurarna stannar och du blir oerhört trött och då kommer inte heller T4 att omvandlas till T3 med viktökning som följd och symtom som liknar depression men det är inte alls fel i huvudet utan bara trötta binjurar och för mycket kortisolpåslag. För kom ihåg det jag skrev i början att hypofysen signalerar gasa om den får en signal från blodet att det finns för lite hormoner där och det systemet gäller förstås också med kortisol. Så nu bromsar njurarna och hjärnan gasar, KAOS.

Ta sedan en enkel sak som störd matsmältning med en glutenkänslighet, detta stör framför allt bakteriefloran med försämrat upptag av de näringsämnen som skall göra T3 biologiskt aktivt.

Mediciner som te x kolesterolsänkare kan ställa till problem med sköldkörteln då kolesterol är grundmaterial till kortisol och denna i sin tur hjälper T4 att omvandlas till T3 som ger ”power” och energi. Minskad T3, stannade binjurar, ger mer smärta ute i kroppen och signal till hjärnan att göra mer kortisol vilket signalerar levern att producera mer kolesterol och mer smärta och du får högra dos medicin. Gas och broms.

Vissa delar av ditt sköldkörteltest kan indikera på höga värden av toxiner i kroppen då det kan behövas en städning i lever. Även för högt östrogen och för lågt progesteron kan indikera nedsatt funktion i sköldkörtel men roten till det onda är i detta fall östrogendominans.

Nu var det mycket negativt på en gång, va fasen skall man göra då?

En bra matsmältning är grunden med god saltsyraproduktion och inte omeprasol som förstör hela systemet. Ordentligt med bra probiotika 10-12 bakteriestammar och 30-50 miljarder bakterier och sedan fyller du på med fermenterade grönsaker typ kimchi.

Balansera kortisolet med 5 gr arginin per dag som ger kväveoxid och hjälper systemet.

Ta ordentligt med vattenlösliga fibrer som balanserar kolesterolet och du får hjälp med omvandling av T4 till T3, exempelvis en innerblads aloe vera.

Ta 40 mg flytande zink per dag i några månader tills det känns strävt och lite äckligt, då vill inte kroppen ha mer. Då balanseras ditt järnvärde och funktionen i sköldkörteln förbättras.

Komplettera sedan med 3 g beepollen per dag (se upp med allergireaktionen) och en bra fiskolja, lite selen.

Går du sedan till mina kostinlägg och styr bort socker och gluten plus att du kompletterar med fysiskt träning, så kommer du en ny vår till mötes.

Titta gärna på mina artiklar om periodisk fasta, det är kanon för sköldkörteln.

 

Hoppas det inte blev för rörigt!

 

Hälsningar

Mats

Din inre kraft kan uträtta underverk – mirakel kräver lite hjälp!

Jag har sedan i höstas kört igång ett nytt koncept efter mycket påtryckning om att gå från ord till handling. Detta koncept heter MatsRace och har blivit en succé ute bland företag och organisationer runt om i Skandinavien. Det jag tänkte när vi startade detta var att människor skulle få igång den egna processen i både kropp och knopp.

Resultaten har varit över förväntan bland de som deltagit ifrån olika företag runt om i landet och det som är mest påtagligt är den stora grupp människor som varit nerkörda eller deprimerade och som nu vittnar om remarkabel ”come back”.

Hur kan 10 veckor av eget tänk gällande den egna hälsan vida överstiga resultaten av medicinering under samma period? Det är förstås för liten grupp att dra några slutsatser på men vi måste ändå reflektera över detta fenomen och samtidigt skicka en passning till alla behandlande instanser.

Vi behöver balans

Att gå i väggen eller bli utmattad med efterföljande depression är inte en sjukdom eller ett tillstånd, det är ett symtom. Ett symtom på att något är fel i systemet, inte ett tillstånd som måste medicineras resten av livet. När skall kravet ställas på vårdapparaten att de måste ställa frågor om bakgrundsfakta hur patienten hamnat i denna situation. Vad kan man göra för livsstilsförändringar? Hur kan patienten bli delaktig i sin läkeprocess?

Visst är det till viss del placebo men helt utan biverkning och vad är felet med det, mycket bättre än att bomba med kemiska preparat.

Vår kropp behöver balans mellan gas och broms, en möjlighet att hämta kraft och skapa lust. En möjlighet att skapa dynamik i systemet mellan toppar och dalar där kroppen kommer i en slags rytm som gör att man blir självgående. Detta sköts med samspelet mellan våra hormoner. När det blir obalans och man börjar gå på tomgång så uppstår symtom som t ex depression.

Hormoner

Om vi håller oss till några stycken hormoner idag och börjar med den viktiga balansen mellan serotonin och dopamin. Serotonin bildas till största delen i tarmen av aminosyran tryptofan och b-vitamin 6, men för att kunna bildas krävs närvaro av zink och kolesterol. Om man nu kört ikull och fått brister i kroppen så är det första man får brist på zink och b-vitamin. Man borde alltså ställa kontrollfrågor runt detta innan man slänger på patienten antidepressiva mediciner. Vidare så kan ju mediciner mot högt kolesterol (statiner)skapa försämrad metabolism av serotonin, ingen ”hit”.

Receptorer för serotonin finns i hög koncentration i tarmen, varför det borde vara kontrollfråga på dessa patienter, hur mår magen? Uppföljning på detta borde vara ändrad kost och mer probiotika och prebiotika.

Hur påverkar man då allra bäst dessa receptorer så de tar emot mer serotonin ? Jo genom regelbundet endorphin påslag. Träning i lagom dos och gärna lite intervall skapar höga påslag av endorphin som öppnar receptorerna för serotonin och det krävs mindre mängd för att kroppen skall bli nöjd. Det har tagit 10 veckor hos flertalet i Mats Race att sluta helt med mediciner, givetvis har deras läkare godkänt detta.

Som jag tidigare beskrev så är balansen mellan serotonin och dopamin kanske den allra viktigaste i detta sammanhang och dopaminet förstärks också av träning och dessutom gör vi 50 % av dopaminet i magen så därför blir ekvationen: mage, motion och sömn.

När jag träffar människor som är utmattade och/eller deprimerade så slås man av en viktig lärdom, de flesta som tar sig ur detta och kan sluta medicinera är människor som gör helt om och börjar göra andra saker i sitt liv, t ex nytt arbete eller starta eget.

Om man läser berättelser om Dr Westerberg som var verksam i Enköping för 100 år sedan så inser man vad mycket dagens läkare har att lära från dessa gamla medicinare.

Han gav sina patienter andra arbetsuppgifter än de brukliga för han ansåg att vila var att göra något annat och han frågade patienten vad hon ville göra inte vad hon kunde.

På detta sätt fick han patienter att ta kommandot över sin kropp och skapa kraft som översteg det yttre tryck som från början skapat obalansen.

INTE FÖR ATT DU MÅSTE UTAN FÖR ATT DU VILL!

Mats Petersson