Vilken är den största tillväxtfaktorn i ett företag?

  Jag har under 25 år arbetat med process utveckling gällande personal på svenska och utländska företag och mött sammanlagt kanske 200 000 människor. På många av dessa företag har resultaten varit helt enastående och här skall jag redovisa några stycken. Jag fick ett stort uppdrag att peppa och utbilda personal inom ABB- koncernen i [...] Continue reading »