Behöver vi äta fibrer?

Fibrer i kosten har varit omdiskuterat i flera omgångar de senaste 30 åren, där det ibland framhållits att hålla ner på fibrer för att minska belastningen på mage och tarm. Men i nästa stund så har hälsofrämjande saker påpekats och fiberintaget har ökat. Det som med all önskvärd tydlighet framgår i alla nya forskningsrön är [...] Continue reading »