Antibiotika är på väg att bli en farsot!

Antibiotika användandet är på väg att bli en riktigt stor hälsorisk för oss i hela världen. Det dödar fler människor per år än emfysem, hiv, Parkinson och självmord tillsammans pga. den oerhörda tillväxt av resistenta bakteriestammar som växer till i spåren av antibiotika användandet. Nu är det i ärlighetens namn inte bara vårdens fel utan [...] Continue reading »